Rail Nation

czwartek, 1 listopada 2012

Koniec dopłat do CMK w Przewozach Regionalnych


O dodatkowych opłatach za jazdę po CMK pisałem w czerwcu 2012 roku.

Konieczność dopłaty do biletu nie była lubiana przez pasażerów. Tym bardziej, że przez dłuższy czas nie informowałyt o tym kasy i pasażerowie o konieczności dopłaty dowiadywali się w pociągu i dopłacali u konduktora. Sprawą zajął się Urząd Transportu Kolejowego. Zapisy o dodatkowej opłacie mają być usunięte. Ciekawe czy będzie to związane z podwyżką cen na innych trasach? Poniżej informacja, która znalazła się na stronie UTK.

Prezes UTK w dniu 30 października 2012 r. wydał decyzję, w której uznał za naruszającą zbiorowe interesy pasażerów praktykę stosowaną przez przewoźnika kolejowego - Przewozy Regionalne sp. z o.o. polegającą na pobieraniu dopłaty do biletów jednorazowych w wybranych pociągach kursujących przez linię kolejową tzw. Centralną Magistralą Kolejową.

W związku z napływającymi do Urzędu Transportu Kolejowego informacjami dotyczącymi pobierania przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. opłaty dodatkowej w wysokości 5 zł za przejazd CMK, Prezes UTK w dniu 27 lipca 2012 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stosowania przez przewoźnika bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.
Ujawnione przez Prezesa UTK nieprawidłowości dotyczyły niezgodności postanowień Taryfy przewozowej Przewozów Regionalnych nakładających na pasażera obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty za przejazd CMK z przepisami ustawy Prawo przewozowe.
W toku postępowania przewoźnik ściśle współpracował z Prezesem UTK, dokładając wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć stwierdzone nieprawidłowości. We wrześniu br. przewoźnik podjął decyzję o niezwłocznym odstąpieniu od pobierania dodatkowej opłaty za przejazd CMK. W konsekwencji z Taryfy przewozowej Przewozów Regionalnych usunięte zostały postanowienia dotyczące ww. opłaty.
Od wydanej decyzji Przewozom Regionalnym sp. z o.o. Przysługuje prawo złożenia do Prezesa UTK wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...